O egzaminie

O egzaminie

W 2019 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpi już ostatni rocznik gimnazjalistów. Na czym polega ten, dla wielu pierwszy, duży egzamin w życiu.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎

 1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
 2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
 3. z języka obcego nowożytnego.‎

Nas oczywiście interesuje najbardziej trzecia część egzaminu, czyli egzamin z języka obcego. Pamiętaj, że możesz pisać egzamin tylko z tego języka, którego uczysz się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Podstawa czy rozszerzenie?

Każdy gimnazjalista musi przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym Egzamin na poziomie rozszerzonym musisz napisać tylko wtedy, jeśli danego języka uczyłeś się w szkole podstawowej.
A co jeśli nie uczyłeś się go w szkole podstawowej a mimo wszystko chciałbyś się sprawdzić? Oczywiście jest to możliwe, pamiętaj tylko o tym aby w terminie zgłosić to swojemu nauczycielowi

Przebieg egzaminu

Egzamin ma formę pisemną. Musisz do niego przystąpić aby ukończyć ‎gimnazjum – nie można go jednak nie zdać – nawet jeśli przyjdziesz na egzamin i uzyskasz 0 punktów, egzamin zostanie uznany za zaliczony i będziesz mógł ukończyć gimnazjum.‎ Trwa on 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎ Na egzaminie nie można korzystać ze słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
Zadania na egzaminie
Wszystkie zadania na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. Na poziomie rozszerzonym oprócz zadań ‎zamkniętych znajdują się również zadania otwarte. ‎
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami możesz znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) w następujących dokumentach:‎

 1. informatorze o egzaminie gimnazjalnym
 2. przykładowych arkuszach egzaminacyjnych
 3. arkuszach z lat ubiegłych

Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, w której powinieneś zaznaczyć odpowiedzi ‎do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego ‎przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych

Ok! to byłoby na tyle jeśli chodzi o formalności 🙂

Czas dokładniej przyjrzeć się egzaminowi z języka angielskiego!
Z jakich części składa się egzamin?

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Rozumienie ze słuchu:

 1. Test wyboru
 2. Dobieranie
 3. Prawda/Fałsz
Rozumienie ze słuchu

 1. Test wyboru
 2. Dobieranie
Rozumienie tekstów pisanych

 1. Test wyboru
 2. Dobieranie tekstów do zdań
Rozumienie tekstów pisanych

 1. Dobieranie nagłówków
 2. Dobieranie zdań do luk
 3. Dobieranie ofert do konkretnych osób
Znajomość środków językowych

 1. Dobierz wyrazy do luk
Znajomość środków językowych

 1. Uzupełnij luki
 2. Transformacje
 3. Tłumaczenie fragmentów zdań
 4. Uzupełnianie zdań
Znajomość funkcji językowych

 1. Dobieranie reakcji do wypowiedzi
 2. Minidialogi (test wyboru)
 3. Sytuacje życiowe (test wyboru)
Wypowiedź pisemna

 1. e-mail
 2. List
 3. Wiadomość

ZAKRES MATERIAŁU:

SŁOWNICTWO:

 1. Człowiek
 2. Dom
 3. Szkoła
 4. Praca
 5. Życie rodzinne
 6. Żywienie
 7. Zakupy
 8. Podróżowanie
 9. Kultura i sztuka
 10. Sport
 11. Zdrowie
 12. Technika
 13. Przyroda
 14. Państwo i społeczeństwo

GRAMATYKA:

 1. Liczebniki główne i porządkowe
 2. Tryb rozkazujący
 3. some-, any – , no- , every-
 4. Present Simple & Present Continuous
 5. Składnia czasowników
 6. Przyimki (in, on, at, after, for itd)
 7. Past Simple, Past Continuous, Past Perfect
 8. Past Simple & Present Perfect
 9. Przedimki (a, an, the)
 10. Przymiotniki & Przysłówki
 11. Czasy przyszłe
 12. Czasowniki modalne
 13. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 14. Formy dzierżawcze i zaimki
 15. Mowa zależna
 16. Pytania pośrednie
 17. Zdania warunkowe

Chcesz wiedzieć więcej? Śledź na bieżąco naszego bloga, a na pewno przygotujesz się do nich skutecznie.