Zakres materiału
obowiązujący na
Maturze z angielskiego

Słownictwo

 • Człowiek
 • Dom
 • Szkoła
 • Praca
 • Życie rodzinne
 • Żywienie
 • Zakupy
 • Podróżowanie
 • Kultura i sztuka
 • Sport
 • Zdrowie
 • Technika
 • Przyroda
 • Państwo i społeczeństwo

Pisanie

Poziom podstawowy:
 • List lub e-mail
 • Wiadomość na blogu lub forum z elementami:
 • opisu
 • relacjonowania
 • uzasadniania opinii
 • przedstawiania wad i zalet
Poziom rozszerzony:
 • List formalny
 • Rozprawka for & against
 • Rozprawka Opinion Essay
 • Artykuł publicystyczny z elementami:
 • recenzji
 • opisu
 • relacjonowania
 • sprawozdania
 • pogłębionej argumentacji

Gramatyka

(Najważniejsze elementy)
Czasy:
 • Present Simple vs Present Continuous
 • Past Simple vs Past Continuous
 • Past Simple vs Present Perfect
 • Present Perfect vs Present Perfect Continuous
 • Past Perfect vs Past Perfect Continuous
 • Czasy przyszłe
Składnia:
 • Conditionals czyli tryby warunkowe
 • Reported Speech, czyli mowa zależna
 • Passive, czyli strona bierna
 • Inwersja stylistyczna
 • Pytania pośrednie
 • Question tags
 • Konstrukcje: I wish / I'd rather / I'd sooner / I'd prefer / You'd better etc.
Czasowniki:
 • Czasowniki modalne i półmodalne
 • be going to / be able to / would like to
 • Imiesłów czynny i bierny
 • Czasowniki złożone (Phrasal Verbs)
 • Verb Patterns (Składnia Czasownika)
Rzeczowniki:
 • Liczba mnoga regularna i nieregularna
 • Rzeczowniki policzalne vs niepoliczalne
 • Rzeczowniki występujące tylko w l. poj lub tylko w l. mn.
Przymiotniki i przysłówki:
 • Przymiotnik vs przysłówek
 • Stopniowanie oraz porównywanie
 • So vs Such
 • Kolejność przymiotników
 • Konstrukcje typu: the sooner, the better oraz I'm getting more and more impatient.
 • too vs enough
 • hard/late vs hardly/lately
Przyimki:
 • Przyimki czasu i miejsca
 • Przyimki kierunku, odległości, przyczyny i sposobu
 • Przyimki po rzeczownikach
 • Przyimki po czasownikach
 • Przyimki po przymiotnikach

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu materiału, wymagań, zadań oraz zasad oceniania,
znajdziecie w informatorze maturalnym opublikowanym przez CKE:

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *