7 Secrets Of People Who Keep Their New Year’s Resolutions

Posted on

7 Secrets Of People Who Keep Their New Year’s Resolutions
by Kevin Kruse

Source: 7 Secrets Of People Who Keep Their New Year’s Resolutions


 TIP: Aby sprawdzić znaczenie słowa, najedź na cyferkę znajdującą się przy nim


I know you didn’t achieve1 your New Year’s resolutions2 in 2016.

I say that confidently3, even though we’ve never met4, because research shows 5 only 8% of people actually6 achieve them. So statistically, I bet7 you didn’t.

How can you become one of those elite few, who actually8 achieve what they set out to do9? Do you need more motivation? A special system? What are the secrets?

To find out10, I interviewed11 one of the leading experts12 in behavior change13, psychologist Paul Marciano. Dr. Marciano is the author of Carrots and Sticks Don’t Work and he specializes in14 the area of behavior modification and engagement15. He offered seven keys to achieving your goals.[osiągnięcie celów]

 1. Make your goals specific.People proclaim16, “I’m finally going to get in shape17.” But what does that actually mean? Do you intend to18 reach1 a certain weight2? Or body-fat percentage3? Do you want to run three miles without rest4? Maybe be able to do 10 pull-ups5? Dr. Marciano is a fan of the classic goal system that makes goals specific6, measurable7, achievable 8, relevant9 and time-bound10 (SMART).
 2. Measure progress.11“If you can measure12 it, you can change it” is a fundamental principal of13 psychology. These feedback loops14 will be a source of motivation15 as you reflect on16 where you started and where you are. They will also help you to know when you are hitting a plateau17 or slipping backward18, so you can adjust19 your efforts.20
 3. Be patient.Progress is seldom linear21. Some people will see rapid gains22 only to hit resistance23 later in their efforts. For others, initial progress24 may be painfully slow25 but then they suddenly26 achieve rapid breakthroughs27. Making lasting28 changes takes time29.
 4. Share your goals30 with friends and family. Social support31 is critical32. Yes, it takes some personal courage33 and vulnerability34 to share something that you might actually fail at35, but to dramatically increase your odds of success36 you’ll want support37 from those around you. One of the most effective things you can do is to get an “accountability38 partner”, someone who checks in with you39 daily or weekly. It’s easy to break a promise40 to yourself, but far harder to admit41 it to a friend.
 5. Schedule42 it.Have you ever said you can’t “find the time” to do something. Nobody finds time, we choose time. We all choose to spend our time the way we do—whether that’s eating junk food43 or going to a spin class.44 Make your new goals45 a priority46 and actually schedule them into your calendar. If you have a fitness goal schedule recurring47 time blocks for your daily workouts48. Want to declutter49? Schedule time to clean out your closet50 or garage on your calendar. Treat these New Year Resolution’s appointments51 just like they were scheduled doctor appointments52. You rarely reschedule53 your doctor, you should treat this time the same way. That which is scheduled gets done54.
 6. Something is better than nothing. Are you guilty of55all or nothing56 thinking? Do you ever think, “Well, I might as well57 get dessert since I already ate those French fries?” And then, “I blew58 my diet last night so I’ll just restart59 it next week.” Dr. Marciano says the difference between doing something rather than nothing is huge. If you don’t have a full hour to workout at the gym60, just decide to make it the best 20-minutes you can. If you stumble out of bed61 and don’t want to do 20-minutes on the treadmill62, lace up your sneakers63 and do five minutes (and you just might find you do another 15 minutes once the first five are out of the way). Dr. Marciano says, “Any effort64 towards your goal is better than no effort.”
 7. Get up, when you slip up65Legendary coach Vince Lombardi said, “It isn’t whether66 you get knocked down67, it’s whether you get back up68.” Resiliency69 is paramount70. Don’t turn temporary failures71 into total meltdowns72 or excuses73 for giving up74. Instead75, just acknowledge the mistake76 and recommit to the path77 towards the goal.

Dr. Marciano says achieving your goals isn’t about willpower78. It’s about developing the right skills79, executing strategies80, and having the patience that inevitably81 lead to82 success. Will 2017 be the year you join the elite 8%?

Zobacz również: Rachel tells Ross she’s pregnant (Video lesson)

Polub nas:
 1. osiągnąć
 2. konkretna waga
 3. procent
 4. bez odpoczynku
 5. podciągnięcia na drążku
 6. konkretne
 7. mierzalne
 8. osiągalne
 9. istotne
 10. wykonane w określonym czasie
 11. Mierz postęp
 12. zmierzyć
 13. podstawowa reguła
 14. pętle informacji zwrotnej
 15. źródło motywacji
 16. zastanawiać się nad
 17. osiągać cel
 18. cofać się
 19. dopasować
 20. wysiłki
 21. liniowy
 22. gwałtowny postęp
 23. natknąć się na opór
 24. początkowy postęp
 25. boleśnie powolny
 26. nagle
 27. nagły przełom
 28. trwałe
 29. trwać trochę czasu
 30. Dzielić się swoimi celami
 31. społeczne wsparcie
 32. konieczne
 33. wymagać osobistej odwagi
 34. podatność
 35. odnieść porażkę w
 36. znacznie zwiększyć szanse sukcesu
 37. wsparcie
 38. odpowiedzialność
 39. sprawdzać kogoś
 40. złamać obietnicę
 41. przyznać
 42. planować
 43. jedzenie śmieciowe
 44. lekcje piruetów
 45. cele
 46. priorytet
 47. powtarzające się
 48. codzienne ćwiczenia
 49. odgruzować
 50. szafa
 51. wizyty
 52. umówione spotkania u lekarza
 53. przekładać
 54. dochodzić do skutku
 55. winny
 56. wszystko albonic
 57. Mogę równie dobrze
 58. zawalić
 59. rozpocząć od nowa
 60. ćwiczyć na siłowni
 61. zwlec się z łóżka
 62. bieżnia (stacjonarna)
 63. zawiąż adidasy
 64. wysiłek
 65. poślizgnąć się
 66. czy
 67. powalony
 68. wstać z powrotem
 69. wytrzymałość, odporność
 70. nadrzędny
 71. tymczasowe porażki
 72. całkowity krach
 73. wymówki
 74. poddać się
 75. W zamian za to
 76. przyjąć błąd do wiadomości
 77. wrócić na ścieżkę
 78. silna wola
 79. umiejętności
 80. realizowanie strategii
 81. nieuniknienie
 82. prowadzić do

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *