Harmonogram przygotowań do Matury 2017

Dlatego też przygotowaliśmy dla Was zakres materiału oraz harmonogram powtórek do Matury z angielskiego. Zgodnie z nim będziemy publikować materiały, które pozwolą Wam na przygotowanie się do tego ważnego egzaminu. Stay tuned!

SŁOWNICTWO:

 1. Człowiek
 2. Dom
 3. Szkoła
 4. Praca
 5. Życie rodzinne
 6. Żywienie
 7. Zakupy
 8. Podróżowanie
 9. Kultura i sztuka
 10. Sport
 11. Zdrowie
 12. Technika
 13. Przyroda
 14. Państwo i społeczeństwo

GRAMATYKA:

 1. Present Simple & Present Continuous
 2. Składnia czasowników
 3. Przyimki (in, on, at, after, for itd)
 4. Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous
 5. Opowiadanie o zwyczajach w przeszłości
 6. Past Simple & Present Perfect
 7. Przedimki (a, an, the)
 8. Present Perfect & Present Perfect Continuous
 9. Przymiotniki & Przysłówki
 10. Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous
 11. Czasowniki modalne
 12. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 13. Formy dzierżawcze i zaimki
 14. Mowa zależna
 15. Pytania pośrednie
 16. Zdania warunkowe
 17. Konstrukcje: I wish, It’s high time, had better, would rather

PISANIE:

POZIOM PODSTAWOWY:

 1. list w formie tradycyjnej albo elektronicznej [e-mail],
 2. wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami:
 • opisu,
 • relacjonowania,
 • uzasadniania opinii,
 • przedstawiania zalet i wad,
 • przedstawiania różnych rozwiązań i poglądów

POZIOM ROZSZERZONY:

 1. list formalny,
 2. rozprawka,
 3. artykuł publicystyczny z elementami:
 • opisu,
 • relacjonowania,
 • sprawozdania,
 • recenzji,
  pogłębionej argumentacji

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu materiału, wymagań, zadań oraz zasad oceniania, znajdziecie w informatorze maturalnym opublikowanym przez CKE:

INFORMATOR MATURALNY

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *