Bez kategorii

Rachel tells Ross She’s pregnant – Video Lesson

Zanim obejrzysz…

W dzisiejszej lekcji, chciałabym, abyście zwrócili uwagę na kilka przydatnych wyrażeń, które zdecydowanie ułatwią nam rozmowę i sprawią, że będzie ona bardziej płynna.


Poniżej, kilka zwrotów wartych zapamiętania:

There’s something we really need to talk about. Jest coś o czym naprawdę musimy porozmawiać.
Why don’t we… Dlaczego by nie…
Maybe I should talk first. Może ja zacznę.
I mean… Mam na myśli…
Don’t you think it’s better if… Nie sądzisz, że będzie lepiej jeśli…
If you want, we can… Jeśli chcesz, możemy…
I’ll be OK with that! Nie mam nic przeciwko.
You know what? Wiesz co?
Can I talk to you? Czy możemy porozmawiać?
Can I get you some water? Czy podać Ci trochę wody?
Let’s…. (go, do, forget… etc) Chodźmy, zróbmy, zapomnijmy…

Nowe słownictwo:

embarrassment zażenowanie
to save you from any embarrassment żeby oszczędzić Ci zażenowania…
a heck of piekielnie, cholernie
They know a heck of a lot less than I do. Wiedzą piekielnie mniej niż ja.
seesaw huśtawka (również nastroju)
emotional seesaw huśtawka emocjonalna
pregnant w ciąży
pressure presja
There’s no pressure on you. Nie ciąży na tobie presja.
involved zaangażowany
freak out wariować
I’m not freaked out! Nie wariuję!
indignant oburzony

Obejrzyj film:

Kliknij, aby pobrać transkrypcję filmu

ZADANIA DO FILMU:
(Pobierz zadania w formie PDF)

Zadanie 1: Uzupełnij dialog słowami podanymi poniżej

let’s    pressure   indignant    freaked    mean   get   involved  

Rachel: Can I _______ you some water?
Ross: I’m good, I’m good.
Rachel: Ross, there’s no _______ on you, okay? I _______ you can be as _______ as you want.
Ross: Yeah. I’ve yeah….I’ve just… I don’t know… I don’t understand. Ehm… How this happened? We used a condom.
Rachel: I know. I know. But, you know, condoms only work like ninety-seven percent of the time.
Ross: What, what? WHAT?! Well, They should put that on the box!
Rachel: They do!
Ross: No, they don’t!
Ross: Well, they should put that in huge, black letters!
Rachel: OK, Ross, come on, _______ just forget about the condoms.
Ross: Ok, I may as well have!
Rachel: Listen, you know what, I was really _______ out too when I found out…
Ross: Hey, I’m not freaked out! I’m _______ ! As a consumer!

Zadanie 2: Uzupełnij dialog poniższymi wyrażeniami tak, aby tworzył logiczną całość.

Can I talk to you
Maybe I should talk first
don’t you think it’s better if
Why don’t we
I’ll be OK with that
If you want to, we can
there’s something that we really need to talk about.
hasn’t it

Rachel: Hi.. Ehm… I think _________________.
Ross: I think we do. ___________go inside?
Ross: Look, I know why you’re here.
Rachel: You do?
Ross: Yeah. And to save you from any embarrassment I think ___________________.
Rachel: Ok.
Ross: Ok?
Ross: Ha… Ross and Rachel. Rachel and Ross. That’s been one heck of a seesaw,________?
Rachel: What?
Ross: I mean, look, that… that one night we had was fun and certainly passionate but ____________________we just stay friends?
Rachel: Seriously, what?
Ross: Ok, Ok, you know what? __________________ do it one more time.
Rachel: …
Ross: I mean, ________________. In fact I’ve got some time right now!
Rachel: You know what? Can I… ______________________?
Ross: Yeah, sure!
Rachel: I’m pregnant.

Zadanie 3: Wybierz prawidłową odpowiedź

[mlw_quizmaster quiz=2]


Pliki do pobrania:


Dodaj komentarz