Gramatyka

Z biegiem czasu umieszczane będą tu wyjaśnienia poszczególnych aspektów gramatycznych oraz ćwiczenia pozwalające na sprawdzenie swojej wiedzy.

Czasy:

Present Simple vs Present Continuous?

State Verbs – czyli Present Simple i Continuous dla ambitnych

Past Simple vs Past Continuous

Past Simple vs Present Perfect

Czasy przyszłe i inne struktury wyrażające przyszłość

Przyimki:

Przyimki czasu i miejsca

Przyimki po czasownikach

Struktury:

Składnia czasowników

0 Conditional – zerowy tryb warunkowy