Środki językowe

POZIOM PODSTAWOWY
Od 2015 roku (dla uczniów Techników od 2016r.) egzamin maturalny nieco się zmienił. W części podstawowej egzaminu, zostały dołożone zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Ich celem jest sprawdzenie umiejętności stosowania struktur leksykalnych i gramatycznych oraz reagowania w typowych życiowych sytuacjach. Wśród typów zadań, które mogą się pojawić na egzaminie maturalnym są:

 1. Test wielokrotnego wyboru;
 2. Minidialogi
 3. Tłumaczenia
 4. Pary zdań z lukami, w które trzeba wstawić jedno z trzech podanych słów, tak aby poprawnie uzupełniło oba zdania
 5. Zdania z wyróżnionymi fragmentami, do których należy dobrać właściwą odpowiedź tak, aby poprawnie zastąpiła wyróżniony w zdaniu fragment.

Poniżej, znajdziecie przykładowe zadania, jakie mogą się pojawić na egzaminie maturalnym:

Zadanie 1: Pary zdań
Zadanie 2: Minidialogi

 

POZIOM ROZSZERZONY:

Na poziomie rozszerzonym, znajomość środków językowych sprawdzana jest od dawna. Jeśli chodzi o ten poziom, mogą pojawić się następujące zadania:

 1. wybór wielokrotny
 2. zadanie z luką,
 3. parafraza zdań,
 4. słowotwórstwo,
 5. tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy,
 6. układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych

Poniżej, znajdziecie przykładowe zadania, jakie mogą się pojawić na egzaminie maturalnym:

Zadanie 1: Transformacje językowe

Zadanie 2: Wybór wielokrotny (Cheerleading)

Dodaj komentarz