Common mistakes – Commonly confused words

Język angielski pełen jest zawiłości, które powodują że nie zawsze używamy poprawnych słów w odpowiednim kontekście, omijamy przyimki, stosujemy nie ten czas który trzeba.

Stąd też naszedł mnie pomysł aby wystartować z serią: Common mistakes.

Zaczniemy od Commonly confused words, czyli słów, które często są ze sobą mylone!

discreet

careful not to attract attention
dyskretny

discreet

separate and distinct
oddzielny, odrębny

disinterested

impartial
bezinteresowny, obiektywny
(może również znaczyć niezainteresowany)

uninterested

not interested
obojętny, niezainteresowany

envelop

to cover or surround
okrywać, okrążać

envelope

a paper container for a letter
koperta

practice

the use of an idea or method;
the work or business
of a doctor, dentist, etc.
praktyka, sposób postępowania

practise

to do something repeatedly
to gain skill;
to do something regularly
wprawiać się w czymś, praktykować

desert

a waterless, empty area;
pustynia

dessert

the sweet course of a meal
deser

Dodaj komentarz