Common mistakes – prepositions

Common mistakes to nic innego jak często popełniane błędy przez osoby uczące się języka obcego. Istnieje wiele często popełnianych błędów: użycie nie tego słowa co trzeba, zapominanie o przyimkach lub też ich mylenie, używanie złego czasu czy też bezpośrednie tłumaczenie z języka ojczystego na język obcy. Często błędy te są tak popularne, że wydają się nam formami poprawnymi.

Dziś w cyklu common mistakes –  bolączka moich uczniów, czyli nieprawidłowe użycie przyimków!

Incorrect

Correct

Dodaj komentarz