Wpis na blogu

Wpis na blogu jest formą pisemną, która pojawia się na maturze pisemnej na poziomie podstawowym od 2015 roku. Jest on o tyle problematyczny, że nie ma do końca określonej struktury i de facto tylko od was zależy, jak się do tego zabierzemy. Postaram się jednak usystematyzować wam, jak się do tego zabrać.

1. Przede wszystkim, zastanów się kto ma być odbiorcą bloga – koledzy, osoby starsze, osoby młodsze?

2. Zaplanuj wpis – wypisz sobie pomysły na realizację każdego z punktów. Pamiętaj, że każdy z punktów musisz zarówno poruszyć, jak i rozwinąć, jako że punkty za treść przyznawane są według poniższej tabeli:

ocenianie

Tak więc jeśli odniesiesz się do wszystkich elementów w poleceniu, ale nie rozwiniesz żadnego z nich, za treść dostaniesz tylko 2 punkty. Dlatego też, jeśli w poleceniu napisane jest np. Gdzie zdecydowaliście się zorganizować to wydarzenie?  – nie wystarczy napisać tylko: We’ve  decided to do it in ABC Hotel. Przydałoby się również rozwinięcie, dlaczego akurat ten hotel wybraliście.

3. We wpisie często będziesz zmuszony do zrelacjonowania wydarzeń. Pamiętaj, żeby użyć do tego czasu Past Simple oraz Past Continuous (różnice znajdziesz tutaj: Past Simple vs Past Continuous )

4. Kilka wyrażeń, które mogą być pomocne w przejściu przez tego typu prace pisemne:

Rozpoczynanie:

Hi Guys!  Cześć!
Sorry I haven’t written anything for a while, but I was quite busy.  Przepraszam, że nie pisałem przez jakiś czas, ale byłem trochę zajęty.
Today, I’d like to write about…. Dzisiaj, chciałbym napisać o…
I’m back from… Wróciłem z….
I’ve just returned from…. Właśnie wróciłem z….

Opisywanie miejsc

The most unusual place I’ve ever been to is… Najbardziej niezwykłym miejscem w którym byłem, jest…
The most famous attraction is…  Najsłynniejszą atrakcją jest…
The town is well-known for its…. Miasto jest znane z….
The place I like best is… Moim ulubionym miejscem jest…
The scenery is spectacular.  Krajobraz jest niesamowity.
It is situated in… Jest umiejscowiony w…
The places worth seeing are… Miejscami wartymi zwiedzenia są…

Opisywanie wydarzeń

I’ll never forget… (going, playing, etc.) Nigdy nie zapomnę…
It was a great experience.  Było to wspaniałe doświadczenie.
It happened some time ago.  Wydarzyło się to jakiś czas temu.
First, /Then, /Finally, Najpierw / Potem / W końcu
Suddenly… Nagle…
It was the best/the worst time ever. Był to najlepszy/najgorszy czas w moim życiu…
It happened all of a sudden.  To wydarzyło się nagle.
We had excellent time.  Świetnie się bawiliśmy
While Podczas gdy…
It took place in… Miało to miejsce w….
It was a memorable event.  Było to pamiętne wydarzenie.

Rekomendowanie oraz negatywne oceny:

I couldn’t stop reading/watching it.  Nie mogłem przestać tego czytać/oglądać.
If I were you, I wouldn’t hestitate to read/ to watch / to take part in… Na Twoim miejscu, nie wahałbym się przeczytać / obejrzeć / wziąć udział w….
I recommend it to everyone who likes… Polecam każdemu, kto lubi….
I highly reccommend…  Zdecydowanie polecam…
I wouldn’t reccommend it because… Nie poleciłbym tego, ponieważ…
It is boring. To jest nudne.
It is poorly written.  Jest to słabo napisane.

Kończenie wpisu

I must be going now.  Muszę już kończyć.
That’s all for today. To wszystko na dzisiaj.
Stay tuned!  Czekajcie na więcej.
Thanks for your comments on my blog.  Dzięki za komentarze.
Next entry – tommorrow.  Kolejny wpis – jutro.
In my next entry, I will… W moim kolejnym wpisie…

Końcowe uwagi:

  • Pamiętaj że praca powinna mieć pomiędzy 80-130 słów. Natomiast jeżeli praca ma mniej niż 60 słów, wówczas można ją ocenić tylko ze względu na treść, czyli można uzyskać max. 4 punkty.
  • Ocenianie – Za pracę pisemną możesz uzyskać na egzaminie maturalnym max. 10 pkt. 4 punkty za treść (wyjaśniłam powyżej, jak są one przyznawane), 2 punkty za spójność i logikę wypowiedzi, 2 punkty za bogactwo językowe oraz 2 punkty za poprawność językową.
  • Uważaj na spójność i logikę wypowiedzi – w ocenie spójności, bierzemy pod uwagę, czy tekst jest jasny i logiczny. Najczęstszym błędem, z którym ja się spotykam osobiście, jest sytuacja, gdy uczeń np. opisuje jakąś osobę, przechodzi do realizacji kolejnego punktu, po czym wraca do opisu tej osoby. Jest to ewidentnie zaburzenie logiki.

 Zobacz również: Wpis na blogu – przykładowe zadania

Chcesz wiedzieć więcej? Może zainteresują Cię moje publikacje!
Z okazji kwartantanny, wszystkie poniższe pdf-y tylko 10 PLN!:)

Dodaj komentarz