Conditionals (0, 1, 2, 3) – porównanie

Pamiętam, kiedy byłam jeszcze na studiach i siedzieliśmy na jakimś nudnym wykładzie. Jedna z moich koleżanek, rzuciła wtedy:

– Gdybym wiedziała, że będzie tak nudno, to bym nie przychodziła!

Jako że wykład w rzeczywistości był dość nudny, bardzo szybko zaczęłyśmy dyskutować o tym, jak rzucone zdanie powiedzieć po angielsku i którego trybu warunkowego użyć.

W tamtym momencie była to dla nas zabawa, której zadaniem było zabicie nudy – dopiero po latach zrozumiałam, jak wiele problemów przysparzają uczniom tryby warunkowe i ich konstrukcja.

Dlatego też dziś, przygotowałam dla Was ich zestawienie.
Zacznijmy od wersji nieco bardziej szczegółowej.

Tryb

Kiedy używamy?

I część zdania

II część zdania

0

– kiedy mówimy o stałych zależnościach lub o kwestiach fizycznych, np:
If you press this, the car starts.
If you heat ice, it melts.
 
IF + Present Simple,
(pierwsza forma czasownika,
+s w trzeciej osobie,
przeczenia: don’t / doesn’t)
 
Present Simple.
(pierwsza forma czasownika,
+s w trzeciej osobie,
przeczenia: don’t / doesn’t)
 

1

– kiedy mówimy o zależnościach które wydarzą się w przyszłości, np:
If it rains, we won’t go for a walk.
If you clean your room, you will get a cookie.
 
IF + Present Simple,

(pierwsza forma czasownika,
+s w trzeciej osobie,
przeczenia: don’t / doesn’t)
 
osoba
+ will/won’t
+ bezokolicznik
 

2

– kiedy gdybamy lub mówimy o czymś co nie ma prawa się wydarzyć w teraźniejszości, lub jest mało prawdopodobne np:
If I won the lottery, I would buy a car.
If I were you, I would clean my room.
 
IF + Past Simple,
(druga forma czasownika,
przeczenia: didn’t)
 
 
osoba
+ would/wouldn’t
+ bezokolicznik
 

3

– kiedy gdybamy lub mówimy o czymś co miało miejsce w przeszłości, np:
If I had gone to this party, I would have met her.
If you hadn’t drunk, You wouldn’t have done it.
 
IF + Past Perfect
(had/hadn’t + 
trzecia forma czasownika)
 
 
osoba
+ would/wouldn’t
+ have
+ trzecia forma czasownika
 

Mam nadzieję, że powyższe zestawienie jest dla ciebie zrozumiałe. Zresztą, wygląda ono jak wiele zestawień, które znajdziesz w internecie.

Dlatego, chciałabym Ci przedstawić inny sposób zapamiętania trybów warunkowych. 

Zwykle tłumaczę conditionale używając palców u jednej dłoni:
 
Spójrz na obrazek poniżej:

Zauważ, że oznaczając swoje palce jako tryby warunkowe, możesz bardzo łatwo zapamiętać zarówno użycie jak i strukturę poszczególnych conditionali.

A jeśli to wciąż dla Ciebie za mało, rzuć okiem na uproszczoną tabelkę poniżej:

 

Tryb

Kiedy używamy?

I część zdania

II część zdania

0

zawsze prawda
If you heat ice,
it melts.

1

możliwe do wykonania
If the weather is nice,
we will go for a walk.

2

niemożliwe do wykonania (teraźniejszość)
If I won the lottery,
I would buy a car.

2

niemożliwe do wykonania (przeszłość)
If I had gone to that party,
I would have met him.

Mam nadzieję, że nieco rozjaśniłam Ci użycie i strukturę trybów warunkowych. Niemniej jednak, gdybyś miał/a jakiekolwiek pytania, koniecznie pisz w komentarzu!

Dodaj komentarz