Passive Voice – strona bierna

Strona bierna w języku angielskim, jest jednym z kilku aspektów z którymi większość uczniów ma problem. Poniżej postaram się przedstawić na podstawie kilku schematów proces tworzenia zdań przy użyciu strony biernej (Passive voice).

Zasadnicza różnica pomiędzy stroną czynną a bierną: W stronie czynnej interesuje nas wykonawca czynności (Ania sprząta pokój), w stronie biernej – czynność sama w sobie (Pokój jest sprzątany).

Przykład

Strona czynna: Ania had cleaned her room.

Strona bierna: The room had been cleaned.

Skąd to się wzięło? Pod spodem kilka przykładów z wyjaśnieniem:

Ania had cleaned her room.

Krok 1

Dzielimy zdanie na części:

Ania – wykonawca czynności,

had cleaned – czynność którą Ania wykonuje,

her room – dopełnienie wykonywanej czynności

Krok 2

Przenosimy dopełnienie czynności na początek zdania (patrz rysunek)

Krok 3

Patrzymy w jakim czasie występuje czasownik znaczeniowy (czyli clean). Widzimy, że występuje w czasie Past perfect w formie: had cleaned (had+czasownik z ‚trzeciej tabelki‚ lub z końcówką -ed).

Naszym zadaniem, jest teraz odmiana czasownika to be (być) w dokładnie takiej samej formie w jakiej był czasownik znaczeniowy, czyli  w tym przypadkuprzez dodanie had z przodu oraz użycie trzeciej formy czasownika ‚z tabelki’.  W rezultacie powstaje nam had been. (patrz obrazek)

Krok 4

Czasownik znaczeniowy (clean) odmieniamy w trzeciej formie z tabelki, lub przez dodanie -ed. (patrz rysunek)

Krok 5

Wykonawca czynności nie jest nam już potrzebny, tak więc możemy lecz nie musimy dodać go na koniec zdania przy pomocy łącznika  by.

I w ten właśnie sposób powstaje nam zdanie w stronie biernej:

The room had been cleaned by Ania.

Dodaj komentarz