List do redakcji – przydatne wyrażenia

List do redakcji jest jednym z listów, w których musimy wyrazić swoje zdanie, najczęściej na temat jakiegoś zjawiska społecznego. Często jest to również list, z którym uczniowie mają najwięcej problemów.
Poniżej publikuję listę wyrażeń pomocnych przy napisaniu takiego listu.

Zobacz również: List do redakcji – przykładowe zadania

I am writing in connection with an article entitled…which I have read in… Piszę w związku z artykułem zatytułowanym… który przeczytałem w…
 I would like to thank you for…  Chciałbym podziękować za…
 I would like to congratulate you on…  Chciałbym pogratulować…
 I was very interested in…  Byłem bardzo zainteresowany…
 I was shocked/surprised/fascinated  Byłem zszkokowany/zaskoczony/zafascynowany
 I absolutely agree with the opinion that…  W zupełności zgadzam się z opinią, że…
I agree that it is true that…  Zgadzam się, że prawdą jest to że…
 I must say I do not agree with…  Muszę powiedzieć, że nie zgadzam się z…
 I disagree with… Nie zgadzam się z…
 I think so because…  Sądzę tak ponieważ…
 In fact,  W rzeczywistości…
 Actually,  Właściwie…
 In spite of..  Pomimo…
 I wonder what other readers think about it.  Zastanawiam się, co inni czytelnicy o tym sądzą.
 I hope you will publish more articles about this problem  Mam nadzieję, że opublikujecie więcej artykułów o tym problemie.
 I would be grateful if you could publish my letter. Byłbym wdzięczny za opublikowanie mojego listu.
Chcesz wiedzieć więcej? Może zainteresują Cię moje publikacje!
Z okazji kwartantanny, wszystkie poniższe pdf-y tylko 10 PLN!:)

Dodaj komentarz