List z prośbą o informację – Przydatne wyrażenia

List z prośbą o informację jest jednym z listów, którego napisanie jest wymagane w ramach długiej formy użytkowej. Poniżej publikuję zwroty pomocne przy pisaniu listu z prośbą o informację.

Zobacz również: List z prośbą o informację – przykładowe zadania.

Dear Sir or Madam,
Szanowni Państwo
I am writing in connecition with…
Piszę w związku z…
I am writing to enquire about…
Piszę, żeby się ubiegać o…
I read you advertisement in… and would like to…
Przeczytałem wasze ogłoszenie w… i chciałbym…
I am interested in… Jestem zainteresowany…
 I have been looking for…
Poszukuję…
I am planning to… and that is why I found this advertisement/offer interesting.
Planuję… i dlatego uważam to ogłoszenie/ofertę za interesującą.
I cannot understand if…
Nie rozumiem czy…
It is not clear to me if…
Nie jest dla mnie jasne czy…
I would like to know more details about…
Chciałbym poznać więcej szczegółów o…
 I would like to ask for further information concerning…
Chciałbym prosić o więcej informacji dotyczących…
I am still not sure about one thing, namely…  Wciąż nie jestem pewny odnoście jednej rzeczy, mianowicie…
I would be grateful if you could…
Byłbym wdzięczny gdyby Pan mógł..
 I look forward to hearing from you.
Czekam z niecierpliwością
Yours faithfully
Z poważaniem(jeśli list zaczyna się od Dear Sir or Madam)
Yours sincerely
Z poważaniem (jeśli list zaczyna się od Dear Sir or Madam)

Dodaj komentarz