Rozprawka typu opinion essay

Na egzaminie maturalnym mogą pojawić się dwa rodzaje rozprawki: for and against oraz opinion essay. Dziś przedstawię wam zasady, strukturę i wyrażenia przydatne przy pisaniu rozprawki typu opinion essay.

Ale na początek – czym one właściwie się różnią?

For and against essay – celem tego typu rozprawki jest przedstawienie jakiegoś zagadnienia w kontekście argumentów za i przeciw jakiemuś zjawisku. Pisząc ten typ rozprawki, należy przeprowadzić wywód zarówno za i przeciw danemu zjawisku i nie należy faworyzować żadnej ze stron.  Opinion essay – celem tego typu rozprawki jest subiektywne przedstawienie jakiegoś zagadnienia. Pisząc ten typ rozprawki, twoim zadaniem jest zaprezentowanie swojego stanowiska na określony temat. Ważne jest, abyś jasno przedstawił własną opinię i odpowiednio ją uzasadnił.

Jak już wspomniałam, dziś zabieramy się za opinion essay. Cały opis procesu pisania tego typu rozprawki będę opierać na temacie: Czy jesteś za czy przeciwko karze śmierci?

Krok 1 Przeanalizuj argumenty

Przede wszystkim, wypisz sobie wszystkie argumenty za i przeciw, i zobacz które argumenty są mocniejsze, które przeważają. Jest to bardzo pomocne w dwóch sytuacjach:

1) Kiedy tak naprawdę nie masz zdania na dany temat

2) Kiedy np. twoim jedynym argumentem jest wiara w to, że coś jest dobre. (np. Eutanazja – wiele osób jest przeciwko, jednakże logicznych argumentów więcej jest za)

Kiedy widzisz które argumenty przeważają, nie unoś się ambicją – niestety egzaminy charakteryzuje to, że czasem lepiej jest napisać to, co jest nam łatwiej napisać, niż to, co byśmy chcieli.

Argumenty za Argumenty przeciw
1. Jest to ekonomiczne
2. Odstrasza potencjalnych przestępców
3. Człowiek w więzieniu ma zapewnione wyżywienie, nie musi nic robić ani pracować, więc po pewnym czasie przestaje być to kara
1. Nieetyczne
2. Nie mamy prawa decydować o ludzkim życiu

Tak więc, mimo że nie jestem zwolenniczką kary śmierci, stwierdziłam że o wiele łatwiej na czas pisania pracy będzie mi się wczuć w jej zwolennika.

2. Wstęp

We wstępie, musisz wprowadzić temat i przedstawić swoją opinię. Jest to element, który sprawia najwięcej problemu przy pisaniu prac, dlatego zawsze polecam swoim uczniom wykorzystanie kilku sprawdzonych sposobów:

 1. zdefiniowania problemu, np: Capital punishment is a process, whereby a person is put to death by the state as punishment for a crime. 
 2. zacytowanie myśli lub powiedzenia, np. Someone once said that more people would be alive today if there were a death penalty. This statement seems to be true especially nowadays, due to the number of crimes commited. 
 3. postawienie pytania retorycznego, np. Can you imagine the world, where everyone would be afraid of commiting a crime due to the punishment of death penalty?
 4. sformułowanie ogólnego osądu, powszechnie znanego, np. Nowadays, many people claim that the capital punishment should be forbidden.  

Oczywiście sposoby te można ze sobą łączyć, żeby stworzyć całkiem zgrabny wstęp, np:

Can you imagine the world, where everyone would be afraid of commiting a crime due to the punishment of death penalty? Capital punishment is a process, whereby a person is put to death by the state as punishment for a crime. Nowadays, many people claim that the capital punishment should be forbidden.  

3. Postawienie tezy.

W tezie, musimy stwierdzić, co sądzimy na dany temat – czy się z nim zgadzamy, czy nie. W moim przypadku, będzie to: I am fully convinced that capital punishment should be legal in certain cases. Zdanie to, będzie ostatnim zdaniem mojego wstępu.

Kilka wyrażeń przydatnych do wyrażenia swojej opinii (możecie je również wykorzystać w dalszej części rozprawki):

It is my belief/opinion that…  Uważam że…
I believe/feel/think that…  Wierzę/Czuję/Sądzę że…
To my mind…  Moim zdaniem…
I am (fully) convinced that…  Jestem (w pełni) przekonana, że…
I (fully) support the view that…  (Całkowicie) popieram stwierdzenie, że…
 I am totally against… Jestem całkowicie przeciwko…

3. Rozwinięcie

Rozwinięcie zwykle składa się z trzech akapitów:

 Akapit 2

Zaprezentuj główny, najmocniejszy argument i poprzyj go dwoma lub trzema przykładami, faktami naukowymi.

 Akapit 3

Przedstaw inne argumenty wraz z przykładami

 Akapit 4

Przedstaw stanowisko przeciwne do tego, które reprezentujesz (możesz je również delikatnie podważyć)

Pamiętaj, żeby wszystkie trzy akapity zajmowały objętościowo mniej więcej tyle samo miejsca!

Od czego rozpocząć akapit? Każdy akapit rozpoczynamy od tzw. topic statement. Topic statement powinno podsumowywać to, co znajdzie się w danym akapicie. Innymi słowy, żeby ktoś, kto przeczyta pierwsze zdanie, wiedział o czym będzie cały akapit.

W moim przypadku, uznałam że najsilniejszym argumentem jest kwestia ekonomiczna, dlatego też zacznę akapit stwierdzeniem: To begin with, keeping serious criminals in prisons for many years is not economical. Każdy, kto przeczyta to zdanie będzie wiedział, że za chwilę pojawi się seria uzasadnień, dlaczego tak jest.

Kolejnym krokiem, jest znalezienie dwóch lub trzech przykładów, które pozwolą nam na uzasadnienie naszej tezy. Uznałam, że kara śmierci jest bardziej ekonomiczna, ponieważ:

 1. Więźniowie siedząc przez 25 lat potrzebują wyżywienia, straży i opieki. Jeśli zostaną poddani karze śmierci – kraj i podatnicy sporo zaoszczędzą.
 2. Dlaczego rodzina osoby zamordowanej przez kryminalistę, ma pośrednio (poprzez płacenie podatków) utrzymywać go do końca życia?

Podobnie zrób z drugim akapitem.

W trzecim, przytocz opinie strony przeciwnej, poprzedzając je odpowiednim zwrotem np: On the other hand, some people believe that the death penalty is not ethical. Następnie kontynuuj, jak w przypadku poprzednich akapitów. Możesz zakończyć ten akapit czymś, co delikatnie podważy zasadność tych argumentów, np: However, is it better to punish one person with a death penalty or to sentence many innocent people to death by letting a murderer  out after twenty-five years? 

Aby wprowadzać kolejne argumenty, przytaczać przykłady, przyczyny czy też skutki przyda nam się kilka kolejnych wyrażeń:

To begin/start with… Rozpoczynając…
The main advantage/disadvantage of... Główną zaletą/wadą….
It is often suggested/believed that… Sugeruje się/wierzy się, że…
One point of view in favour of…  Jednym z argumentów za….
for example/for instance Na przykład…
 such as taki jak…
like jak
in particular w szczególności
therefore dlatego też
for this reason z tego powodu
because ponieważ
as jako że
since jako że
on the other hand z drugiej strony
however jednakże
nevertheless niemniej jednak
although mimo że
even though mimo że
despite/in spite of (the fact that) pomimo (faktu że)

4. Podsumowanie

W podsumowaniu, należy ponownie przedstawić swoją opinię na temat omawianych kwestii. W jednym zdaniu, możesz w skrócie wymienić wspomniane wszystkie argumenty, np. Taking into consideration all the economical, safety and ethical factors, I strongly believe that the capital punishment should be legal in case of serious crimes.

Zdanie to, możesz poprzedzić jakimś ogólnym stwierdzeniem, typu: Death penalty has always been the matter of concern, and it will probably be forever. 

Przydatne będą wam zwroty takie jak:

In conclusion podsumowując
To conclude/to sum up podsumowując
All in all podsumowując
All things considered biorąc pod uwagę wspomniane kwestie
Taking all this into account/consideration  biorąc pod uwagę wspomniane kwestie

 O czym pamiętać?

 • Pamiętaj, aby zachować układ pięciu akapitów – wstęp, rozwinięcie (3 akapity), zakończenie.
 • Pamiętaj o ograniczeniu – 200-250 słów.
 • Postaraj się zastąpić pospolite wyrazy i wyrażenia, tymi bardziej wyszukanymi.
 • Prześledź swoją pracę i sprawdź, czy użyłeś ciekawych struktur językowych, takich jak strona bierna, mowa zależna, inwersja, tryby warunkowe.
 • Śledź na bieżąco wydarzenia na świecie – niewykluczone że któryś z bieżących problemów społecznych, stanie się tematem rozprawki na maturze.

Przykładowe tematy opinion essay:

1. W dzisiejszych czasach przyszłość należy wyłącznie do specjalistów w naukach ścisłych.

2. Rząd powinien respektować uczucia mniejszości religijnych.

3. Homoseksualni rodzice – szansa czy zagrożenie?

4. Przeprowadzanie testów na zwierzętach powinno być surowo zabronione..

5. Rodzice powinni kontrolować, z kim spotykają się ich dzieci.

Chcesz wiedzieć więcej? Może zainteresują Cię moje publikacje!
Z okazji kwartantanny, wszystkie poniższe pdf-y tylko 10 PLN!:)

Dodaj komentarz