E-mail do kolegi- Jak go poprawnie napisać?

Pisanie maila wydaje się być proste – i w zasadzie takie też jest. Dlatego też list / e-mail jest formą najczęściej chyba pojawiającą się na różnego typu egzaminach. Jak go poprawnie napisać? Zacznijmy od początku.

e-mail

 WSTĘP

Przede wszystkim, zaczynamy od słów:

 Dear John  Drogi Johnie
 Hi John Cześć John
 Hello John Cześć John

Co potem? Ano przydałoby się zapytać, co u tego Johna słychać, podziękować za ostatnią wiadomość, itp. A do tego przydadzą się następujące wyrażenia:

What’s up?  Co tam?
How are you? Jak się masz?
Thank you for your last e-mail. Dziękuję za Twojego ostatniego maila.
Sorry I haven’t written for so long, but I was very busy. Przepraszam, że tak długo nie pisałem, ale byłem bardzo zajęty.

W tym miejscu, przydałoby się powiedzieć również Johnowi, po co my tak właściwie do niego piszemy:

I’m writing to tell you about/that… Piszę, żeby Ci powiedzieć o/że….
I would like to ask you about…  Chciałbym Cię zapytać o…
I would like to ask you for…  Chciałbym Cię poprosić o…

Podsumowując, przykładowy wstęp w moim przypadku będzie wyglądał tak:

Dear John,

What’s up? I hope you’re fine. Sorry I haven’t written for so long, but I was very busy. I’m writing to tell you about my new boyfriend.

Zauważcie, że de facto pierwsze 3 zdania są uniwersalne – możemy je umieścić w każdym liście/mailu nieformalnym, który piszemy. Dlatego zawsze powtarzam moim uczniom, żeby przygotowali sobie taki uniwersalny początek, żeby nie mieli problemu z tym, jak to w ogóle zacząć.

Rozwinięcie

W rozwinięciu, najważniejsze jest zawarcie WSZYSTKICH informacji, które pojawiły się w poleceniu. Ważne jest również, aby każdy z elementów został rozwinięty. Dlatego też, jeśli w poleceniu napisane jest np. Gdzie zdecydowaliście się zorganizować to wydarzenie?  – nie wystarczy napisać tylko: We’ve  decided to do it in ABC Hotel. Przydałoby się również rozwinięcie, dlaczego akurat ten hotel wybraliście.

Dlaczego tak? Ano dlatego, że punkty za treść przyznawane są według następującej tabeli:

ocenianieTak więc jeśli odniesiesz się do wszystkich elementów w poleceniu, ale nie rozwiniesz żadnego z nich, za treść dostaniesz tylko 2 punkty. Co Centralna Komisja uznaje za rozwinięcie tematu? Oto kilka przykładów, prosto ze strony CKE:

wyjasnienie

Zakończenie

Zakończenie, tak samo jak wstęp, może być uniwersalne – możesz je stworzyć sam, z następujących zwrotów:

I must be going now.  Muszę już kończyć.
Say hello to your sister!  Pozdrów swoją siostrę.
 Write soon.  Odpisz szybko!
 I can’t wait to see you!  Nie mogę się doczekać żeby Cię zobaczyć.

W języku polskim, na końcu wstawiamy zwykle: Buziaki, Pozdrawiam, itp. Nie inaczej będzie w angielskim:

 Bye Cześć
 Love Z miłością
 Kisses Buziaki
 Yours Twój/Twoja

Oczywiście nie podpisujemy się imieniem i nazwiskiem, tylko literkami: XYZ.

Końcowe uwagi:

  • Pamiętaj że praca powinna mieć pomiędzy 80-130 słów. Natomiast jeżeli praca ma mniej niż 60 słów, wówczas można ją ocenić tylko ze względu na treść, czyli można uzyskać max. 4 punkty.
  • Ocenianie – Za pracę pisemną możesz uzyskać na egzaminie maturalnym max. 10 pkt. 4 punkty za treść (wyjaśniłam powyżej, jak są one przyznawane), 2 punkty za spójność i logikę wypowiedzi, 2 punkty za bogactwo językowe oraz 2 punkty za poprawność językową.
  • Uważaj na spójność i logikę wypowiedzi – w ocenie spójności, bierzemy pod uwagę, czy tekst jest jasny i logiczny. Najczęstszym błędem, z którym ja się spotykam osobiście, jest sytuacja, gdy uczeń np. opisuje jakąś osobę, przechodzi do realizacji kolejnego punktu, po czym wraca do opisu tej osoby. Jest to ewidentnie zaburzenie logiki.

 

Zobacz również: Przykładowe zadania

Dodaj komentarz