Opis obrazka

Opis obrazka jest jednym z najprostszych zadań na maturze ustnej. Dlaczego więc tak wiele osób traci punkty za treść podczas tego zadania?

Zacznijmy od początku. Zadanie drugie na maturze składa się z z czterech części:
1) Opisu obrazka
2) Pytania do obrazka
3) Pytania łączącego obrazek z Twoją osobą.
4) Opowiedz mi o dniu, gdy….

Zobacz również: Matura ustna – zadanie 2 (Video)

Opis obrazka

  • Przede wszystkim pamiętaj, aby w opisie ilustracji zawrzeć trzy najważniejsze elementy: Kto? Gdzie? Co robi? Uwzględnienie tych elementów sprawi, że egzaminator przyzna Ci punkty za poruszenie tematu.
  • Pamiętaj, aby opisując obrazek, używać czasu Present Continuous (She is learning, He’s standing, They are watching TV. Więcej informacji na temat tego czasu i jego budowy znajdziesz tutaj: Present Continuous)
  • Jeśli chcesz dostać punkty za rozwinięcie tematu, postaraj się dodać następujące informacje dotyczące zdjęcia:
  1. Prawdopodobna relacja między ludźmi na obrazku – np. I think they are couple because they are hugging.
  2. Ubiór i jego znaczenie – np. She’s wearing a dark dress because she’s sad after the death of someone close.
  3. Uczucia i myśli przedstawionych osób – np. She is happy because she has already graduated from her University. 
  4. Przyczyny i konsekwencje przedstawionej sytuacji – np. They are moving house because maybe they have just moved to the city, or maybe their house became too small. When they move here, each of them will finally have their own room.
  5. Twoje własne odczucia lub opinie na temat danej sytuacji – np. I think this place is beautiful and I would love to go there on holidays.

Jeśli uwzględnisz przynajmniej 3 z wymienionych przeze mnie punktów, możesz być pewien że dostaniesz pełną liczbę punktów za rozwinięcie.

Pytania do obrazka

Po opisie zdjęcia, egzaminator zada Ci trzy pytania. Pierwsze z nich będzie dotyczyć twojej opinii na temat obrazka, np.: Why do you think the people are crying? Pamiętaj, żeby nie ograniczać się do zwykłego: Because they are sad. Spróbuj sformułować przynajmniej 3 hipotezy dlaczego tak jest, np: They may be sad because they have just broke up with each other. Or maybe they have argued and the man said something not nice to the girl. Or maybe something bad happened to them. Pamiętaj, że tylko takie rozwinięcie opisu pozwoli Ci na zdobycie pełnej sumy punktów.

Drugie z pytań będzie dotyczyć powiązania tego co się dzieje na obrazku z twoją osobą. Jeśli np. na obrazku będzie człowiek jeżdżący na rowerze, na 80% pytanie egzaminatora będzie brzmiało: Do you like riding a bike? Tak samo jak w przypadku pierwszego z pytań, nie ograniczaj się jedynie do odpowiedzi: Yes lub No. Jeszcze zanim egzaminator zapyta, dodaj 3 lub 4 zdania uzasadnienia, dlaczego tak jest, np. Yes, I do, because it is healthy and it makes me spend mi time outdoor which is incredibly exciting. What’s more, I often go cycling with my friends and I can spend a lot of time with them.

Trzecie z pytań, będzie luźno związane z tematyką zdjęcia i będzie wymagało od Ciebie zrelacjonowania pewnego wydarzenia. W opisie wydarzenia, pamiętaj, aby używać czasów przeszłych: Past Simple i Past Continuous (więcj na ich temat możesz poczytać tutaj: Past Simple vs Past Continuous ) Ponadto, poniżej, kilka zwrotów, które mogą być pomocne w realizacji tego punktu:

I’ll never forget… (going, playing, etc.) Nigdy nie zapomnę…
It was a great experience. Było to wspaniałe doświadczenie.
It happened some time ago. Wydarzyło się to jakiś czas temu.
First, /Then, /Finally, Najpierw / Potem / W końcu
Suddenly… Nagle…
It was the best/the worst time ever. Był to najlepszy/najgorszy czas w moim życiu…
It happened all of a sudden. To wydarzyło się nagle.
We had excellent time. Świetnie się bawiliśmy
While Podczas gdy…
It took place in… Miało to miejsce w….
It was a memorable event. Było to pamiętne wydarzenie.

Już za tydzień, przedstawię wam więcej wyrażeń pomocnych do opisu obrazka i odpowiedzi na pytania oraz kilka przykładowych zadań.

Zobacz również: Matura ustna – zadanie 2 (Video)

Dodaj komentarz