Znajomość środków językowych – pary dialogów – Zadanie 1

W tego typu zadaniu, ważne jest abyś dokładnie zrozumiał/zrozumiała polecenie. Masz wybrać tylko jedną odpowiedź, która będzie pasować i do pierwszego i do drugiego zadania. Z doświadczenia wiem, że wielu uczniów popełnia błąd polegający na tym, że np. w pierwszym zdaniu wpisuje literę A, a w drugim B. Błąd! Jeśli zaznaczasz literkę A, to znaczy, że ona pasuje i do pierwszego i do drugiego zdania!

W zadaniach 1-7 wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach. Zakreśl literę A, B albo C. Zarówno odpowiedzi jak i Zadanie w formie PDF znajdziesz na dole strony.

1. You have no _____ to be here. Leave this room, please.
In most countries, women got the _____ to vote in the the 20 century.
A. sense
B. law
C. right

2. Can you switch on the lamp? It’s too _____ in here for me to read.
Do you know that girl with _____ hair? I’d like to dance with her.
A. fair
B. dark
C. light

3. Go straight on, _____ the church and you’ll see the museum on the left.
Don’t worry. I’m sure you’ll _____ the exam.
A. take
B. pass
C. miss

4. Read the first _____ of the story for tomorrow.
Which _____ are you going to play in the school performance?
A. chapter
B. character
C. part

5. Could you wait for me _____ the bus stop?
The teacher says that Daniel is excellent _____ drawing.
A. at
B. in
C. on

6. My brother will have to look _____ my dog when I go on holiday.
Finally, _____ an hour I decided to walk back home.
A. after
B. for
C.at

7. Where did you _____ this photo? I thought I had lost it!
I _____ it hard to believe that she stole the money.
A. take
B. find
C. make


Zadanie 1
Zadanie 1 – odpowiedzi


 

Dodaj komentarz