Czasy przyszłe

W języku angielskim istnieją cztery czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect oraz Future Perfect Continuous. Istnieje również struktura going to, której używamy do mówienia o swoich planach. W poniższym poście, postaram się wyjaśnić różnicę pomiędzy poszczególnymi z nich. Na końcu, jak zwykle ćwiczenia.

Zacznijmy od dwóch ogólnych elementów, które warto wiedzieć, zanim zaczniemy:

 • W każdym z czasów przyszłych, operatorem jest WILL. WILL pojawia się również w każdym ze zdań twierdzących;
 • Zapamiętaj, że po WILL zawsze pojawia się bezokolicznik, czyli czasownik nie odmieniony w żaden sposób (np. go, play, think, make).
 • Jako że WILL jest czasownikiem modalnym, a więc nie odmienia się przez osoby, tworząc czas przyszły, nie będziemy musieli zastanawiać się, czy mówimy o nie, o nim czy o liczbie mnogiej – po prostu zawsze będzie WILL.

A więc zaczynamy:

FUTURE SIMPLE

Czas przyszły prosty. Używamy go głównie wtedy, gdy:

 • mówimy o naszych przewidywaniach, np.
  I think it will rain.
  She will pass the exam.
 • gdy komuś coś obiecujemy, podejmujemy decyzję w momencie mówienia (czyli nie została ona wcześniej zaplanowana), np:
  Oh! I’ll do that!
  I’ll open that window!
 • gdy komuś coś obiecujemy, grozimy lub proponujemy, np:
  I’ll kill you!
  Will you marry me?

ZASADY TWORZENIA:

Twierdzenia:
(na przykładzie czasowników go i play)

I/YOU/HE/THEY + WILL + bezokolicznik (go, play)
np. I will play this game.
She will go there.

PRZECZENIA:
(na przykładzie czasowników go i play)

I/YOU/HE/THEY + WILL NOT/WON’T + bezokolicznik (go, play)
np. I will not play this game.
She won’t go there.

PYTANIA:
(na przykładzie czasowników go i play)

WILL + I/YOU/HE/THEY + bezokolicznik (go, play)
np. Will you play this game?
Will she go there?

 

FUTURE CONTINUOUS

Czas przyszły prosty. Używamy go głównie wtedy, gdy:

 • mówimy o czynności w przyszłości, która będzie trwała dłużej, np.
  I will be learning for 3 hours tomorrow.
  She will be studying here for 2 months.
 • mówimy o czynności, która będzie trwała w konkretnym momencie w przyszłości, np:
  This time next week, I will be going to New York!
  Tomorrow evening, I will be watching this match!

ZASADY TWORZENIA:

Twierdzenia:
(na przykładzie czasowników go i play)

I/YOU/HE/THEY + WILL + BE + czasownik z ING (going, playing)
np. I will be playing this game.
She will be going there.

PRZECZENIA:
(na przykładzie czasowników go i play)

I/YOU/HE/THEY + WILL NOT/WON’T + BE + czasownik z ING (going, playing)
np. I will not be playing this game.
She won’t be going there.

 

PYTANIA:
(na przykładzie czasowników go i play)

WILL + I/YOU/HE/THEY + BE + czasownik z ING (going, playing)
np. Will you be playing this game?
Will she be going there?

 

FUTURE PERFECT

Pamiętaj o tym, że wszystkie czasy zawierające w nazwie PERFECT, są na tyle ‚perfekcyjne’, że pozwalają na łączenie ze sobą dwóch rzeczywistości czasowych. Wyjaśnię Ci jak to działa na twoim przykładzie.

Przygotowujesz się teraz do matury. Egzaminy odbędą się w maju, a kolega proponuje Ci wyjazd w góry w czerwcu i pyta czy nie będzie to kolidować z Twoją maturą. Widzisz, że nie ma do tego przeciwwskazań dlatego mówisz: A, do tego czasu zdam już wszystkie egzaminy. (zdanie egzaminu – bliższa przyszłość, czerwiec – dalsza przyszłość), co w języku angielskim zabrzmi: Oh, by june I will have passed all my exams. I tym jest właśnie Future Perfect.

ZASADY TWORZENIA:

Twierdzenia:
(na przykładzie czasowników go i play)

I/YOU/HE/THEY + WILL + HAVE
+ trzecia forma czasownika (HAD) LUB
+ czasownik z ED (played)
np. I will have played this game.
She will have gone there.

PRZECZENIA:
(na przykładzie czasowników go i play)

I/YOU/HE/THEY +
WILL NOT/WON’T +HAVE
+ trzecia forma czasownika (HAD) LUB
+ czasownik z ED (played)
np. I will not have played this game.
She won’t have gone there.

 

PYTANIA:
(na przykładzie czasowników go i play)

WILL + I/YOU/HE/THEY + HAVE
+ trzecia forma czasownika (HAD) LUB
+ czasownik z ED (played)
np. Will you have played this game.
Will she have gone there.

 

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

Ponownie, tak jak w przypadku czasu Future Perfect, posłużę się przykładem.

Przygotowujesz się do egzaminu. Jest godzina 12:35, a ty uczysz się od 9:00 (3 godziny i 35 minut). Do pokoju wchodzi mama i pyta: a właściwie ile już się uczysz? Na co ty, żeby się nie rozdrabniać mówisz – o 13 będę się uczył już od 4 godzin = At 1, I will have been learning for 4 hours. 

ZASADY TWORZENIA:

Twierdzenia:
(na przykładzie czasowników go i play)

I/YOU/HE/THEY + WILL + HAVE
+ BEEN + czasownik z ING (going, playing)
np. I will have been playing this game.
She will have been going there.

PRZECZENIA:
(na przykładzie czasowników go i play)

I/YOU/HE/THEY + WILL NOT/WON’T
+ HAVE + BEEN + czasownik z ING (going, playing)
np. I will not have been playing this game.
She will not have been going there.

 

PYTANIA:
(na przykładzie czasowników go i play)

WILL + I/YOU/HE/THEY + HAVE
+ BEEN + czasownik z ING (going, playing)
np. Will you have been playing this game.
Will she have been going there.

 

GOING TO (Porównaj z Future Simple)

Strukturę going to najprościej możemy przetłumaczyć jako ‚zamierzać’ Używamy jej głównie wtedy, gdy:

 • mówimy o przewidywaniach opartych na faktach, np.
  Look at the sky! I think it is going to rain. 
  She is the best student in the class. She is going to pass the exam.
 • gdy nasza decyzja i przyszłe działanie zostały gruntownie zaplanowane, np:
  I am going to be a doctor.
  I’m going to go at the University after school.

ZASADY TWORZENIA:

Twierdzenia:
(na przykładzie czasowników go i play)

I AM GOING TO + bezokolicznik (go, play)
YOU ARE GOING TO + bezokolicznik (go, play)
HE/SHE/IT IS GOING TO + bezokolicznik (go, play)
WE/YOU/THEY ARE GOING TO + bezokolicznik (go, play)
np. I am going to play this game.
She is going to go there.

PRZECZENIA:
(na przykładzie czasowników go i play)

I AM NOT GOING TO + bezokolicznik (go, play)
YOU ARE NOT GOING TO + bezokolicznik (go, play)
HE/SHE/IT IS NOT GOING TO + bezokolicznik (go, play)
WE/YOU/THEY ARE NOT GOING TO + bezokolicznik (go, play)
np. I am not going to play this game.
She is not going to go there.

 

PYTANIA:
(na przykładzie czasowników go i play)

AM I GOING TO + bezokolicznik (go, play)
ARE YOU GOING TO + bezokolicznik (go, play)
IS HE/SHE/IT GOING TO + bezokolicznik (go, play)
ARE WE/YOU/THEY GOING TO + bezokolicznik (go, play)
np. Am I going to play this game.
Is she going to go there.

 

Poćwicz trochę:

Na koniec, kolejna ciekawa stronka z ćwiczeniami gramatycznymi: www.e-grammar.org

 

 

Dodaj komentarz