Past Simple vs Past Continuous

Czasy przeszłe: Past Simple i Past Continuous, to dwa czasy, których będziemy najczęściej używać do relacjonowania wydarzeń, szczególnie przy pisaniu krótkich listów.
Poniżej, krótkie porównanie tych czasów, na końcu jak zwykle ćwiczenia + lista czasowników nieregularnych.

Past Simple Past Continuous
1) Kiedy mówimy o czymś co się wydarzyło, zakończyło i już nie mamy na to wpływu, np:

 • I went to school at 10 yesterday
 • She watched TV.

 

1) Kiedy mówimy o rzeczach dziejących się przez dłuższy okres czasu, np:

 • I was learning English all night.
 • She was sitting in front of the computer, when we came.

 

2) W tłumaczeniu na polski, moglibyśmy powiedzieć:

 • zrobiłam
 • ugotowałam
 • pomyślałam
 • przeczytałam

Czyli innymi słowy, Past Simple – to czas przeszły dokonany.

2) W tłumaczeniu na polski, moglibyśmy powiedzieć:

 • robiłam
 • gotowałam
 • myślałam
 • czytałam

Czyli innymi słowy, Past Continuous – to czas przeszły niedokonany.

Zasady tworzenia:
(na przykładzie czasownika work oraz go)
Twierdzenia:
osoba+druga forma z tabelki LUB czasownik z końcówką – ed
I/You/He/She/We worked / wentW niektórych przypadkach, istnieje konieczność podwojenia ostatniej literki i dopiero dodania końcówki -ed.

Kiedy?

Przy krótkich, jednosylabowych czasownikach, które kończą się na spółgłoskę, przed którą jest dokładnie 1 samogłoska – ostatnią literkę podwajamy i dopiero dodajemy -ed

 

 

Zasady tworzenia:
(na przykładzie czasownika work)
Twierdzenia:

I WAS working
You WERE working
He/She/It WAS working
We/You/They WERE working
Jak widać, zasada znów prosta – wystarczy dodać końcówkę -ing do czasownika a przed nim wstawić odmienione to be w formie przeszłej (czyli WAS/WERE). TIP!
Ja byłam pracująca, ona była ucząca się
– jeśli zapamiętasz to tłumaczenie, nie zapomnisz nigdy o dodaniu odmienionego czasownika to be (czyli WAS/WERE). A niestety to jest najczęstszy popełniany przez Was błąd.

Jak dodawać końcówkę -ING? Dwie główne zasady które musicie pamiętać:

1) Jeżeli czasownik kończy się na –e , obcinamy ‚e’ i dodajemy ing,
np:
write – writing, make – making,

2) Przy krótkich, jednosylabowych czasownikach, które kończą się na spółgłoskę, przed którą jest dokładnie 1 samogłoska – ostatnią literkę podwajamy i dopiero dodajemy ing,
np: put – putting; bet – betting, cut – cutting
ALE eat-eating
(zauważ, że przed spółgłoską stoją dwie samogłoski)

Przeczenia:
Mała dygresja:
W języku angielskim przeczenia tworzymy zawsze poprzez dodanie operatora (operator – magiczne słowo, większość nie wie o co chodzi nigdy). Ano operator, jest to słowo do którego możemy ‚dokleić’ słówko NOT, które bardzo nie lubi występować samo.
Co jest operatorem?
Nieważne o jakim czasie mówimy, spójrz na zdanie twierdzące – jeśli pomiędzy osobą (I, You, Ania, Jenny) a czynnością (work, play, have) nie stoi zupełnie nic, wtedy dodamy jakkolwiek odmienione DO. Przejdźmy w takim razie do naszego Past Simple. Jeśli spojrzysz na twierdzenie: I work, pomiędzy osobą a czynnością nie ma zupełnie nic, dlatego też naszym operatorem będzie DO w formie przeszłej = DID, i to do niego będziemy doklejać fragment przeczący NOT. Dlatego też:
I/You DIDN’T work
He/She/It DIDN’T work
We/You/They DIDN’T work.
Zauważ, że w przeczeniach nie dodajemy już końcówki -ed.
Przeczenia:
W przypadku czasu Past Continuous, jeśli spojrzymy na zdanie twierdzące: She was working, widzimy że pomiędzy She a work występuje słówko WAS, dlatego też ono będzie naszym operatorem, i do niego dokleimy fragment przeczący ‚NOT’. Powstanie nam w takim razie:
I WAS NOT working
You WEREN’T working
He/She/It WASN”T working
We/You/They WEREN’T working.
Pytania:Pytania powstają poprzez przerzucenie operatora na początek zdania, czyli tzw. inwersję.
DID I/You work
DID He/She/It work
DID We/You/They work
Zauważ, że ponownie tak jak w przeczeniach nie dodajemy już końcówki -ed.
Pytania:Również tutaj, dokonujemy inwersji, i powstaje nam:
WAS I working
WERE You working
WAS He/She/It working
WERE We/You/They working.
Mała dygresja: Wszystkie te pytania, które tu tworzymy, są to pytania, które w języku polskim zaczynają się od słowa ‚CZY…’. Piszę o tym, ponieważ często dostaję pytania pt. ‚A jak jest: „Czy?” po angielsku?’ Nie ma!
Jeśli chcesz zapytać: Czy ona oglądała film, zapytasz: Was she watching the movie?. Natomiast jeśli chcesz stworzyć pytanie bardziej szczegółowe (Co, gdzie, kiedy, dlaczego), wystarczy że pytajnik: what, where, when, why, wstawisz przed to pytanie ogólne:
Why was she watching the movie?

Kilka uwag:

 • Bardzo często czas Past Simple i Past Continuous będziemy łączyć w jednym zdaniu. Będzie to miało miejsce wtedy, gdy jedna czynność została przerwana przez drugą, np: Czytałam książkę kiedy zadzwonił telefon – I was reading the book (Past Continuous) when the phone rang (Past Simple)
 • Gdy będziemy relacjonować ‚tło’ wydarzeń, w większości przypadków użyjemy czasu Past Continuous, np: The sun was shining, the birds were singing.
 • Lista czasowników nieregularnych
 • past_simple_or_past_continuous
 • past_simple_or_past_continuous_2

Jeśli przegapiłeś poprzednią część, zobacz również: Present Simple vs Present Continuous

Dodaj komentarz