Przyimki po czasownikach

Wiele osób z którymi pracuje ma problemy z przyimkami po czasownikach. Zastanawiają się, czy powiedzieć: aim to czy też aim on. Niestety, nie ma na to logicznego wyjaśnienia dlatego też jedyną opcją jest nauczyć się na pamięć – i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć:)

Zobacz również: On Monday, In Monday czy At Monday – czyli kilka słów o przyimkach czasu i miejsca

Poniżej znajdziecie listę czasowników które mogą sprawiać problemy oraz kilka zdań do poćwiczenia. Powodzenia!

agree with zgadzać się z (kimś)
agree about zgadzać się odnośnie czegoś
agree on / to zgadzać się na
accuse sb of oskarżać kogoś o coś
adapt to dostosowywać się do
add to sumować się do
aim at mieć cel
apologise to sb for sth przepraszać kogoś za coś
appeal to zwracać się do
apply for ubiegać się o
approve of pochwalać coś, zaaprobować coś
argue with sb about sth kłócić się z kimś o coś
arrive at przyjechać do (małego miejsca)
arrive in przyjechać do (miasta)
ask about pytać o
ask for prosić o
believe in wierzyć w
belong to należeć do
benefit from czerpać korzyść z
blame sb for sth winić kogoś za coś
borrow sth from sb pożyczać coś od kogoś
bump into wpaść na
care about troszczyć się o
charge for obciążyć finansowo za
click on kliknąć na
connect to/with połączyć się z
contrast with skontrastować z
comment on skomentować coś
communicate with skomunikować się z
compare to / with porównywać do / z
compete against/with współzawodniczyć przeciw
complain to sb about sth narzekać do kogoś na coś
concentrate on skoncentrować się na czymś
congratulate sb on sth pogratulować komuś czegoś
connect to/with połączyć z
consist of składać się z
cope with radzić sobie z
count on sb liczyć na
deal with radzić sobie z
demand from wymagać od
depart from wyjeżdżać z
depend on zależeć od
die of/from umrzeć z powodu
differ from różnić się od
disagree with nie zgadzać się z
disapprove of nie pochwalać czegoś
dream about śnić o
dream of marzyć o
escape from/to uciekać od/do
exchange sth for sth else wymienić coś na coś innego
experiment on/with eksperymentować z
fight against walczyć z
forget about zapominać o
forgive sb for sth wybaczyć komuś coś
graduate from ukończyć (np szkołę)
help with pomóc z
hope for sth mieć nadzieję na coś
insist on nalegać na
invest in zainwestować w
invite sb to zaprosić kogoś do czegoś
joke about żartować na temat czegoś
know about/of wiedzieć o czymś
laugh at śmiać się z kogoś
learn about uczyć się o
listen to słuchać czegoś
look at patrzeć na
look for szukać
look forward to czekać z niecierpliwością na
object to sprzeciwiać się czemuś
pay for płacić za coś
praise sb for chwalić kogoś za coś
prepare for przygotować się na
prevent sb from sth zapobiec żeby ktoś zrobił coś
protect against/from chronić przed
punish for ukarać za
quarrel with sb about sth kłócić się z kimś o coś
react to reagować na
recover from wyzdrowieć z
rely on polegać na
remind sb of sth przypominać komuś coś
reply to odpowiadać na
report on donieść o
respond to odpowiedzieć komuś
revise for powtarzać do czegoś
search for szukać
sentence sb to skazać kogoś na
separate from odseparować się od
share with dzielić się z
shout at krzyczeć na
smile at uśmiechać się do
speak to/with rozmawiać z
specialise in specjalizować się w
spend money on wydawać pieniądze na
stare at gapić się na
steal from kraść od
study for uczyć się na coś
succeed in odnieść sukces w
suffer from cierpieć z powodu
suspect sb of podejrzewać kogoś o coś
sympathise with współczuć komuś
talk to sb about sth rozmawiać z kimś o czymś
thank sb for sth dziękować komuś za coś
think about / of myśleć o / sądzić o
vote against / za głosować przeciwko / za
wait for czekać na
warn sb against ostrzec kogoś przed czymś
work at/for/in pracować w/dla
worry about martwić się o
write to sb pisać do kogoś

Zobacz również: On Monday, In Monday czy At Monday – czyli kilka słów o przyimkach czasu i miejsca

Dodaj komentarz