Czasy przyszłe i inne formy wyrażania zdarzeń w czasie przyszłym

Przygotowując moich uczniów do różnego typu egzaminów, mam w zwyczaju ‚przerabiać’ z nimi wszystkie czasy przyszłe podczas jednych zajęć. Powody są dwa:

 1. Czasy przyszłe są chyba najprostszą grupą czasów do opanowania,
 2. Większość osób przerobiła już wszystkie czasy teraźniejsze i przeszłe i widzi występujące analogie.

Co ciekawe, do wyrażania przyszłości będziemy używać nie tylko czasów przyszłych, ale także różnych innych struktur o których przeczytacie poniżej.

Tak więc zaczynamy!

Do wyrażania przyszłości, możemy użyć następujących czasów/struktur:

 1. Present Simple
 2. Present Continuous
 3. going to
 4. Future Simple
 5. Future Continuous
 6. Future Perfect
 7. Future Perfect Simple

Dużo? Spokojnie, poradzisz sobie z tym. Przeanalizuj tylko na spokojnie poniższą tabelę.

 Czas / Struktura

Użycie 

Konstrukcja
(na przykładzie czasownika work)

Present Simple Kiedy mówimy o czymś co dzieje się zgodnie z jakimś rozkładem, np.

 • Tomorrow, I have 5 lessons.
  Mimo że wydarzy się to jutro, jest to rzecz która powtarza się co tydzień, a więc odbywa się według pewnego planu.
 • My plane leaves at 10:35 tomorrow morning.
  Samolot ten zawsze odlatuje o 10:35, a więc też jest to czynność, która wpisana jest w pewien rozkład.
Twierdzenia:
I/You work
He/She/It works
We/You/They work
Jak widać, zasada jest prosta – jedynie gdy mówimy o nim, o niej lub o jakiejś rzeczy (czyli ogólnie rzecz biorąc o jakiejś osobie trzeciej), dodajemy końcówkę -s lub -es.

Kiedy pojawia się końcówka -es?
Ano wtedy gdy wyraz kończy się na literki:
-o, -x, -s, -ss, -sh, -ch

Przeczenia:

I/You DON’T work
(DON’T = DO NOT)
He/She/It DOESN’T work
(DOESN’T = DOES NOT)
We/You/They DON’T work

Zauważ, że w przypadku He, She, It – końcówkę -es dodajemy do DO’ tworząc DOESN’T i wtedy nie musisz jej już dodawać do czasownika work.

Pytania:

Pytania powstają poprzez przerzucenie operatora na początek zdania, czyli tzw. inwersję.

DO I/You work
DOES He/She/It work
DO We/You/They work

Zauważ, że ponownie w przypadku He, She, It – końcówkę -es dodajemy do DO’ tworząc DOES i nie musisz jej już wtedy dodawać do czasownika work.

Present Continuous Kiedy opisujemy coś, co wydarzy się w NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI, zostało to przez nas zaplanowane i na 99% nasze plany nie ulegną zmianie, np:

 • I’m watching a match tonight.
  Umówiłem się już z kolegami, i nie ma innej opcji, żebyśmy tego meczu nie obejrzeli.
 • Tomorrow, I’m not doing anything!
  Jestem zmęczony, nic mi się nie chce, i nikt mnie nie zmusi żebym cokolwiek jutro zrobił.
 • Next Friday, I’m having a party.
  Mam już wszystko gotowe, zaplanowane, zaprosiłam ludzi i nie ma opcji żeby ta impreza się nie odbyła.
Twierdzenia:
I am working
You are working
He/She/It is working
We/You/They are working
Jak widać, zasada znów prosta – wystarczy dodać końcówkę -ing do czasownika a przed nim wstawić odmienione to be (czyli am/are/is).Przeczenia:

I AM NOT working
(Możemy to skrócić jedynie do I’m not)
You AREN’T working
(AREN’T = ARE NOT)
He/She/It ISN’T working
(ISN’T = IS NOT)
We/You/They AREN’T working.

Pytania:

AM I working
ARE You working
IS He/She/It working
ARE We/You/They working.

going to Bardzo często tłumaczymy tę strukturę jako „zamierzam”. Możemy powiedzieć, że jest to o krok wcześniej niż czas Present Continuous.Przykład:Załóżmy że w przyszłym tygodniu planujemy zorganizować imprezę. Mamy już konkretny pomysł, porozmawialiśmy ze znajomymi na ten temat. Rozglądamy się za miejscem, planujemy czas – ale jeszcze nie znamy szczegółów. I ktoś nas pyta o nasze plany na przyszły piątek. Odpowiemy mu:I’m going to have a party.  Jednakże gdybyśmy mieli już wszystko ustalone, zaproszonych gości, wybraną sukienkę, i wiedzieli że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, użylibyśmy czasu Present Continuous i powiedzieli:

I’m having a party.  

Twierdzenia:
I am going to work
You are going to work
He/She/It is going to work
We/You/They are going to workUWAGA! Zauważ, że możesz powiedzieć: I am going to go!
Większość osób uważa to za dziwne, ale jak inaczej masz wyrazić zamiar pójścia gdzieś?

Przeczenia:

I AM NOT going to work
(Możemy to skrócić jedynie do I’m not)
You AREN’T going to work
(AREN’T = ARE NOT)
He/She/It ISN’T going to work
(ISN’T = IS NOT)
We/You/They AREN’T going to work.

Pytania:

AM I going to work
ARE You going to work
IS He/She/It going to work
ARE We/You/They going to work

Future Simple Wyobraźmy sobie jeszcze raz organizację tej samej imprezy. Cofamy się kolejny krok do tyłu. Kolega pyta się co robimy w przyszły piątek. Zastanawiam się chwilę i naglę wpadam na genialny pomysł!We will have a party! Tak więc każda spontaniczna decyzja, podjęta w momencie mówienia, będzie wyrażona w czasie Future Simple.
Tak więc w przypadku naszej imprezy:
Dopiero co podjęta decyzja: We will have a party!
Gdy mamy już trochę rzeczy zaplanowanych ale szczegóły nieznane: I’m going to have a party! 
Gdy wszystko jest już pewne: I’m having a party! Czasu Future Simple będziemy również używać w przypadku wyrażania opinii oraz prawdopodobieństwa że coś się wydarzynp. I think she’ll be happy. 

dlatego też często będzie występował z wyrażeniami takimi jak:

 • I hope
 • I expect
 • I believe
 • I’m sure
 • Probably
 • Maybe
Ogólny wzór: WILL+czasownik bez żadnych końcówekTwierdzenia:I WILL work
You WILL work
He/She/It WILL work
We/You/They WILL work

Przeczenia:

I WON’T work
You WON’T  work
He/She/It WON’T  work
We/You/They WON’T  work
(WON’T = WILL NOT)

Pytania:

WILL I work?
WILL You work?
WILL He/She/It work?
WILL We/You/They work?

Future Continuous Kiedy będziemy mówić o czynności która będzie w trakcie trwania w konkretnym momencie w przyszłości,np. Tomorrow at 6 I’ll be watching TV.
Film zaczyna się o 5:30, kończy po 6 tak więc dokładnie o 6 będę w trakcie jego oglądania.Lub gdy mówimy że coś będzie trwało w konkretnych godzinach:np. Tomorrow, I’ll be giving a presentation from 5 to 7. 

Lub gdy pytamy lub oferujemy pomoc, zaznaczając że coś ma być wykonane przy okazji.

Przykład: Mama chce żebyś wysłał/wysłała list na poczcie ale nie chce sprawiać Ci problemu, więc zapyta:

np. Will you be passing next to the post office?
(Czy będziesz przechodził obok poczty?)  

Ogólny wzór: WILL+BE+czasownik+ingTwierdzenia:
I WILL BE working
You WILL BE working
He/She/It WILL BE working
We/You/They WILL BE working

Przeczenia:

I WILL NOT BE working
You WON’T BE working
He/She/It WON’T BE working
We/You/They WON’T BE working.
(WILL NOT = WON’T)

Pytania:

WILL I BE working
WILL You BE working
WILL He/She/It BE working
WILL We/You/They BE working.

Future Perfect Najprościej mówiąc, używamy Future Perfect do określenia co wydarzy się do konkretnego momentu w przyszłości.np. By 2020, I will have graduated from the University.
(Do 2020 roku ukończę Uniwersytet)
Nie jest ważne, czy już zacząłeś studiować, zaczynasz czy dopiero zaczniesz. Ważne jest to, że do 2020 roku zdążysz to zakończyć.
Ogólny wzór: WILL+HAVE+3-forma-z-tabelki lub czasownik+edTwierdzenia:

I WILL HAVE worked
You WILL HAVE worked
He/She/It WILL HAVE worked
We/You/They WILL HAVE worked

Przeczenia:

I WILL NOT HAVE worked
You WON’T HAVE worked
He/She/It WON’T HAVE worked
We/You/They WON’T HAVE worked.
(WILL NOT = WON’T)

Pytania:

WILL I HAVE worked
WILL You HAVE worked
WILL He/She/It HAVE worked
WILL We/You/They HAVE worked.

Future Perfect Continuous Najbardziej zagmatwany z czasów przyszłych, ale do ogarnięcia. Dlatego przedstawię Ci to na przykładzie:Załóżmy że jest odkładasz pieniądze na nowy komputer. Zaczynasz odkładać w czerwcu i chcesz powiedzieć że we wrześniu będziesz już odkładał od 3 miesięcy.In September, I will have been saving money for 3 months.  

I nie jest ważne czy ty już zacząłeś odkładać (czyli mamy lipiec), czy zaczynasz (czyli mamy czerwiec) czy dopiero zaczniesz (czyli mamy maj). Ważne jest to, że w sierpniu ta czynność odkładania będzie trwała już od jakiegoś czasu.

Tak więc podsumowując, czasu Future Perfect używamy gdy chcemy powiedzieć że w konkretnym momencie w przyszłości, coś będzie trwało już jakiś czas.

Ogólny wzór: WILL+HAVE+BEEN+czasownik+ing

Twierdzenia:

I WILL HAVE BEEN working
You WILL HAVE BEEN working
He/She/It WILL HAVE BEEN working
We/You/They WILL HAVE BEEN working

Przeczenia:

I WILL NOT HAVE BEEN working
You WON’T HAVE BEEN working
He/She/It WON’T HAVE BEEN working
We/You/They WON’T HAVE BEEN working.
(WILL NOT = WON’T)

Pytania:

WILL I HAVE BEEN working
WILL You HAVE BEEN working
WILL He/She/It HAVE BEEN working
WILL We/You/They HAVE BEEN working.

Chcesz wiedzieć więcej? Może zainteresują Cię moje publikacje!
Z okazji kwartantanny, wszystkie poniższe pdf-y tylko 10 PLN!:)

Dodaj komentarz