Transformacje językowe – poziom rozszerzony

Jednym z zadań sprawdzających znajomość środków językowych na poziomie rozszerzonym, mogą być transformacje językowe. Twoim zadaniem jest napisanie dokładnie tego samego co w zdaniu wyjściowym, przy użyciu podanego słowa. Ważne jest, aby nie zmieniać słowa podanego w zadaniu oraz żeby nie przekroczyć podanej liczby słów.
Pamiętaj aby sprawdzić pełną poprawność gramatyczną transformacji. Najczęstszym chyba błędem popełnianym przez maturzystów jest skupienie się tak bardzo na trudniejszej strukturze gramatycznej, że zapominają o podstawach. Pamiętaj, że nawet jeśli przekształcisz całe zdanie poprawnie, lecz popełnisz literówkę – nie dostaniesz punktu za przekształcenie.

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1-10). W każdą lukę można wpisać od 2 do 6 wyrazów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.

1. I don’t like you interrupting me while I’m on the phone.
WISH
I ___________________________________________________ while I’m on the phone.

2. The expedition was put off because there weren’t enough people interested.
SO
There ____________________________________________ that the expedition had to be put off.

3. How long has she been performing on Broadway?
START
How long __________________________________________ performing on Broadway?

4. When I think about my school days, I realize how carefree my life used to be.
LOOK
When I ____________________________________ on my school days, I realize how carefree my life used to be.

5. Don’t call him now – I’m sure he is resting after that sleepless night.
MUST
Don’t call him now – he _______________________________ after that sleepless night.

6. If it hadn’t been for his help, our team would have lost the match.
POSSIBLE
His help ____________________________________________ our team to win the match.

7. Sarah is not a film star but she acts like one.
IF
Sarah acts _____________________________________________________ a film star.

8. I couldn’t understand what she was saying as it was too noisy on the bus.
MAKE
I couldn’t _____________________ what she was saying as it was too noisy on the bus.

9. A tight budget may lower our living standards.
LIKELY
A tight budget __________________________________________ our living standards.

10. The idea of spending so much money on holiday doesn’t appeal to me.
RATHER
I _______________________________________________ so much money on holiday.


Pliki do pobrania:

Transformacje językowe: Zadanie 1
Transformacje językowe: Zadanie 1 – odpowiedzi

Chcesz wiedzieć więcej? Może zainteresują Cię moje publikacje!
Z okazji kwartantanny, wszystkie poniższe pdf-y tylko 10 PLN!:)

Dodaj komentarz