0 Conditional – Zerowy tryb warunkowy

Jeśli będzie padać, nie pójdziemy na spacer. 

Gdy podgrzejesz lód, stopi się. 

Gdybyś ją zobaczył, przekaż jej że na nią czekam. 

Gdybyś tam nie poszedł, nie miałbyś teraz problemów. 

Podane zdania są przykładem trybów warunkowych. Jest to jedno z prostszych zagadnień gramatycznych, niemniej jednak – wiele osób ma z nim problemy.

Czym w takim razie są tryby warunkowe? 

Trybów warunkowych używamy, gdy chcemy powiedzieć że dana czynność będzie rezultatem innej czynności, gdy rozważamy różne możliwości  czy też ‚gdybamy’.

Najogólniej rzecz ujmując, wyróżniamy 4 tryby warunkowe, a ich numerowanie zaczyna się od 0. Tak więc możemy mówić o:

  1. 0 Conditional – zerowy tryb warunkowy
  2. 1st Conditional – pierwszy tryb warunkowy
  3. 2nd Conditional – drugi tryb warunkowy
  4. 3rd Conditional – trzeci tryb warunkowy

Możemy również mieszać tryby – drugi z trzecim oraz trzeci z drugim, ale o tym później.


Dziś skupimy się na pierwszym z nich: 0 Conditional – zerowy tryb warunkowy

Chyba najrzadziej używany, jednak przydatny. Zerowego trybu warunkowego używamy, gdy mówimy o zjawiskach fizycznych, zależnościach stałych, lub jeśli wykonanie jednej czynności zawsze powoduje drugą np:

If you heat ice, it melts.

(Jeśli podgrzejesz lód, stopi się)

If you push this button, the light turns on.

(Jeśli naciśniejsz ten przycisk, zapali się światło)

Jak konstruujemy zdania w zerowym trybie warunkowym?

IF + Present Simple, Present Simple

(Konstrukcja zdania w Present Simple na przykładzie czasownika play:

Twierdzenia:

I play | You play | He plays | She plays | It plays | We play | You play | They play

Przeczenia:

I don’t play | You don’t play | He doesn’t play | She doesn’t play | It doesn’t play | We don’t play | You don’t play | They don’t play

Kilka przykładów: 

  • If she doesn’t leave at 7:30, she is late to school. 
  • If you don’t water flowers, they wither. 
  • If they don’t finish the project on time, they don’t get extra money. 

Sprawdź się!

[mlw_quizmaster quiz=8]

 

 

Dodaj komentarz