Czasy przyszłe

W języku angielskim istnieją cztery czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect oraz Future Perfect Continuous. Istnieje również struktura […]

State Verbs

  STATE VERBS – są to czasowniki, które zwykle nie tworzą czasów Continuous. Przeważnie czasowniki te opisują stany które trwają […]